Semra Kutluay Planlama Bürosu, Ankara’da, 1973 yılından bu yana faaliyette bulunan A-Grubu bir planlama bürosudur.

Büromuzda, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli stratejik planlar ve çevre düzeni planları, 1/5.000 ölçekli nazım imar planları, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, plan revizyonları, mevzii planlar ve plan tadilatları; kentsel tasarım ve peyzaj projeleri; plan uygulaması, harita yapımı, jeolojik etüt işleri yapılmakta ve mimarlık-mühendislik ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Büromuz, kırk yıla yaklaşan bu süre içinde, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulları ve İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlar ile Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar ile çalışmış ve çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, gerçek ve tüzel kişilere planlama ve proje işleri de yapılmaktadır.

Büromuz bünyesinde, planlama ve tasarımda gerekli olan her türlü teknik-teknolojik ekipman ve sistem mevcuttur.

Analiz ve planlama çalışmalarında coğrafi bilgi sistemleri (ArcGIS) ve bilgisayar destekli çizim programları (NetCAD, AutoCAD) kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra çeşitli tasarım ve grafik programlarından yararlanılmaktadır.


Büromuz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir.Organizasyon Yapısı

Büro organizasyon yapısı sürekli ve danışman olarak çalışan teknik eleman ve uzman personelden oluşmaktadır.

E. SEMRA KUTLUAY

Büro sahibi E. Semra KUTLUAY, 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuştur.

1970-1973 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi Başkanlığı’nda kent plancısı statüsünde her türlü şehir ve bölge planlama proje çalışmaları ile kontrollük hizmetlerinde görev almıştır.

1973 yılından bu yana ise serbest meslek sahibi olarak çalışmaktadır.Teknik ve Uzman Personel

Sürekli çalışan teknik ekip, CBS – Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanı 11 kent plancısından oluşmaktadır.

Semra KUTLUAY (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Ayşe Nihal KIZILKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
M. İlhan GÜLGEÇ (Gazi Üniversitesi)
Erol DOĞAN (Gazi Üniversitesi)
Gülşen CENGİZ BOZKURT (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Rüveyda BOYACIOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Mert AKİT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Mehmet FUTTU (Gazi Üniversitesi)
Volkan ÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Danışman teknik ve uzman kadrosunda ise, tecrübeleri üç yıldan kırk beş yıla kadar değişen istatistikçi, biyolog, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi, orman mühendisi, arkeolog, sosyolog, sanat tarihçisi, mimar, mimar-restoratör ve harita mühendisi gibi meslek gruplarına dahil tecrübeli elemanlar bulunmaktadır. Bu kadroya, projelerin özelliklerine göre talep edilen diğer meslek gruplarından uzmanlar da katılmaktadır.Semra Kutluay'a Ait Ödüller     

  • Meslekte 25 Yıl Teşekkür Plaketi, 2002 / Şehir Plancıları Odası.
  • Meslekte 30 Yıl Plaketi, 2000 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
  • Mesleğe Katkı Teşekkür Ödülü, 2000 / İller Bankası Genel Müdürlüğü.
  • Adana-Karatay Turizm Planlama Yarışması Mansiyon, 1980 / İller Bankası Genel Müdürlüğü.