T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - www.csb.gov.tr/gm/mpgm/

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - www.kulturturizm.gov.tr

T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - www.bayindirlik.gov.tr

İller Bankası - www.ilbank.gov.tr

Şehir Plancıları Odası - www.spo.org.tr